Slide

На сите страни се зборува за загадување на природата со разни отпадни материјали и издувни гасови од моторните возила.

Ние како фирма се ангажираме да придонесеме за заштита на природата. Ние соработуваме со швајцарската фирма KYBURZ, која има направено многу практично возило на струја (батерии / акумулатори).

Оваа возило го користат: Швајцарската, Германската, Финската, Исландиската, Австралиската и Унгарската пошта како и многу други фирми и приватни лица – посебно во Швајцарија.

Ние сме убедени дека тоа возило покрај тоа што користи за погон струја, е многу економично (1 евро = 100 км) и е супер квалитетно изработено.